Latvijas Golfa federācijas komitejas:

Finanšu komiteja

HCP un reitingu komiteja

Tiesnešu un sacensību komiteja

Golfa attīstības komiteja

Treneru komiteja