Valde

Latvijas Golfa federācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem. Izpildinstitūcijas pilnvaru termiņš nav garāks par četriem gadiem.  Organizācijā nav algotu darbinieku - visi pienākumi un darbi tiek veikti sabiedriskā kārtā. 

Prezidents - Armands Puče (ievēlēts LGF biedru kopsapulcē 19.03.2018.)

Valdes locekļi:

  • Armands Puče, atbildīgais par golfa attīstību. Tel: 29276321
  • Guntars Dobelis, atbildīgais par Junioru tūri un treneru programmām. Tel: 29296592
  • Ainārs Počs, atbildīgais par sacensībām un to organizēšanu. Tel: 29243750
  • Santa Puče, atbildīgā par izlasi un starptautiskajām attiecībām. Tel: 29191428

Juridiskās konsultācijas federācijai sniedz Ivars Grunte

Interneta mājas lapas tehniskais nodrošinājums - Arvis Zeile

Jaunu biedru uzņemšana

Par federācijas biedriem var būt jebkura sporta biedrība, kā arī cita juridiska vai fiziska persona, kura vēlas un var palīdzēt federācijas programmu īstenošanā. Federācijas biedri tiek uzņemti ar biedru kopspulces lēmumu, pamatojoties uz federācijas valdes rekomendāciju. 

Juridiskai personai, kura vēlas iestāties federācijā, ir jāiesniedz:

  •  rakstisks iesniegums federācijas valdei par uzņemšanu federācijā;
  •  statūtu kopija;
  •  reģistrācijas apliecības kopija;
  • citi dokumenti, kas apliecina tās statūtos noteikto attiecīgo lēmumu pieņemšanu. 
Federācijas valde izlemj rekomendēt vai nerekomendēt biedru kopsapulcei uzņemt kandidātu federācijā.

Biedru saraksts

Federācijas biedri Reģistrācijas numurs  Adrese  un tālrunis Kluba biedru skaits / tai skaitā U18 biedru skaits
SIA "Golfs & Karti "
pārstāv Armands Puče
40003452347 Mīlgrāvja iela 16, Rīga, LV-1034
tālrunis: 67394399
Biedrība "Saliena Golf Club"
pārstāv Laima Lūse
40008084133 "Golfa laukums", Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
tālrunis: 27555501
50 / 3
Biedrība "Golfa klubs Viesturi"
pārstāv Gunārs Pīlādzis
40008066706 Golfs Viesturi, Mārupes novads
LV-2166
tālrunis: 29227696
84/ 18
SIA "Golf Estate International" 
pārstāv Artēmijs Mališkovs
40003835868 Golfs Viesturi, Mārupes novads
LV-2166
tālrunis: 26444390
- / -
Biedrība "Sieviešu golfa klubs"
pārstāv Ilze Krūskopa Kaleine
50008066411 "Viesturi", Jaunmārupe, Mārupes novads
LV-2166
tālrunis: 29265775
53 / -
Biedrība "Latvijas Pļavu golfa asociācija" 
pārstāv Kristaps Matisons
50008078251 "Avoti", Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
tālrunis: 29499342
150 / 15
SIA "Krievupes golfa klubs"
pārstāv Vilis Krištopans
40103846459 Kaļķu iela 11-1, Rīga, LV-1050
tālrunis: 29150000
-/-
Biedrība "Rekreācija RT"
pārstāv Līva Legzdiņa
40008161536 "Kalnzaķi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144
tālrunis: 29225443